PRI ATISTIK GEORGES LIAUTAUD

Fondation AfricAméricA

Pou tout jèn atis, fi kou gason, ki travay fè dekoupe nan Nway e ki gen mwens 26 lane, AfricAmericA nonmen yon jiri ki pral chwazi 10 pyès ki pral rantre nan koleksyon Mize Kominotè Georges Liautaud.

Enskripsyon ak règleman kay atis Jean-Eddy Remy
nan Vilaj Nway

Konkou a louvri 7 Septanm rive 29 Septanm

Pri yo ap remèt 9 Oktòb

Ekspozisyon nan Mize Georges Liautaud 9, 10, 11 Oktòb


Commentaires (0)
Nouveau commentaire :